Beleidsplan huisvesting internationele werknemers

Geldend van 01-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsplan huisvesting internationele werknemers
Citeertitel Beleidsplan huisvesting internationale werknemers Gemeente Bernheze
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2021 Vervangende regeling

10-12-2020

gmb-2021-117455

Onbekend.