Regeling vervallen per 01-08-2021

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten WIL - Lopik)

Geldend van 07-04-2021 t/m 31-07-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Lopik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten WIL - Lopik)
Citeertitel Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten WIL - Lopik
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 augustus 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2021 01-01-2021 01-08-2021 nieuwe regeling

30-03-2021

Het Kontakt

Onbekend.