Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de subsidie van het activiteiten- en kernenbudget (Nadere regels subsidie Activiteiten- en Kernenbudget)

Geldend van 16-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Medemblik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de subsidie van het activiteiten- en kernenbudget (Nadere regels subsidie Activiteiten- en Kernenbudget)
Citeertitel Nadere regels subsidie Activiteiten- en Kernenbudget
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Medemblik/642347/CVDR642347_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels subsidie Activiteiten- en Kernenbudget en de Nadere regels budget leefbaarheid.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2021 nieuwe regeling

30-03-2021

gmb-2021-116365

Z-21-145362