Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent sportevenementen waardoor niet-actieve Groningers worden gestimuleerd om in beweging te komen en gemotiveerd worden om in beweging te blijven (Subsidieregeling Sportevenementen provincie Groningen 2021-2023)

Geldend van 15-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent sportevenementen waardoor niet-actieve Groningers worden gestimuleerd om in beweging te komen en gemotiveerd worden om in beweging te blijven (Subsidieregeling Sportevenementen provincie Groningen 2021-2023)
Citeertitel Subsidieregeling Sportevenementen provincie Groningen 2021-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/602497/CVDR602497_1.html
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Groningen/610434/CVDR610434_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2021 nieuwe regeling

06-04-2021

prb-2021-2807

K17483