Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het stimuleren en motiveren van de jeugd om in beweging te komen en te blijven (Subsidieregeling Gezonde Leefstijl en Beweegvriendelijke Omgeving provincie Groningen 2021-2023)

Geldend van 15-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het stimuleren en motiveren van de jeugd om in beweging te komen en te blijven (Subsidieregeling Gezonde Leefstijl en Beweegvriendelijke Omgeving provincie Groningen 2021-2023)
Citeertitel Subsidieregeling Gezonde Leefstijl en Beweegvriendelijke Omgeving provincie Groningen 2021-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/602497/CVDR602497_1.html
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Groningen/610434/CVDR610434_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2021 nieuwe regeling

06-04-2021

prb-2021-2805

K17483