Instellingsbesluit regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Geldend van 13-04-2021 t/m heden

Intitulé

Instellingsbesluit regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 7 april 2021;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op artikel 15 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

Besluit

  • 1.

    een regioagendacommissie in te stellen;

  • 2.

    de regioagendacommissie stelt zelf haar werkwijze vast in een reglement van orde. Hierin worden ook de bevoegdheden en samenstelling van de regioagendacommissie vastgelegd;

  • 3.

    het reglement van orde wordt goedgekeurd door het algemeen bestuur.

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 7 april 2021:

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls