Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Beuningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021
Citeertitel Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229 van de Gemeentewet
  2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2021 01-01-2022 Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2021-110592

bb20.01075