Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiden 2021)

Geldend van 10-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiden 2021)
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiden 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-21207

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2021 nieuwe regeling

30-03-2021

gmb-2021-110584

21.0169