Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en de invordering van de forensenbelasting 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Beuningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van de forensenbelasting 2021
Citeertitel Verordening op de heffing en de invordering van de forensenbelasting 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening op de heffing en de invordering van de forensenbelasting 2021
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 223 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2021 01-01-2022 Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2021-110568

bb20.01075