Integrale beleidsregels sociaal domein gemeente Schagen

Geldend van 20-08-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Schagen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Integrale beleidsregels sociaal domein gemeente Schagen
Citeertitel Integrale beleidsregels sociaal domein gemeente Schagen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet
  3. artikel 36b van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-2022 01-04-2022 paragraaf 7.2 artikel 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9

26-07-2022

gmb-2022-377735

22.0201.7926.6983
12-02-2022 01-01-2022 20-08-2022 artikel 6.7.1, 6.7.2

25-01-2022

gmb-2022-58783

22.0201.7926.6983
10-04-2021 01-01-2021 12-02-2022 nieuwe regeling

30-03-2021

gmb-2021-110519

Onbekend.