Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 30 maart 2021, nr. 1359663-1599142, houdende regels omtrent de subsidie voor HIRB+ (Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021)

Geldend van 18-04-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 30 maart 2021, nr. 1359663-1599142, houdende regels omtrent de subsidie voor HIRB+ (Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021)
Citeertitel Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/114219/CVDR114219_2.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2021 nieuwe regeling

30-03-2021

prb-2021-2667

1359663-1599142