Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent de delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit aan het college van burgemeester en wethouders

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent de delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit aan het college van burgemeester en wethouders

De gemeente Zoeterwoude laat weten dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen waardoor het college van burgemeester en wethouders een voorbereidingsbesluit mag nemen. De gemeenteraad heeft dit besluit genomen op 18 februari 2021.

Het college van burgemeester en wethouders mag een voorbereidingsbesluit nemen

Dat is een besluit waarmee regels uit het omgevingsplan even niet meer gelden. De gemeente neemt een voorbereidingsbesluit als de gemeente niet wil dat iemand gebruik maakt van de regels in het omgevingsplan, maar de gemeente nog geen besluit kon nemen over het wijzigen van die regels.

Normaal mag alleen de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen

De gemeenteraad heeft nu besloten dat het college van burgemeester en wethouders dat ook mag. Dit noemen wij delegatie. In artikel 4.14, vijfde lid van de Omgevingswet staat dat de gemeenteraad dit besluit mag nemen.

Het besluit van de gemeenteraad staat hieronder

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2020,

gelet op artikel 4.14, vijfde lid van de Omgevingswet;

Besluit:

De bevoegdheid om voor een locatie een voorbereidingsbesluit te nemen met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan te stellen regels, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2021.