Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het verstrekken van leningen voor verbetering van de particuliere woonruimte op het gebied van energiebesparing en het aardgasvrij maken van de woonruimte (Nadere regels energietransitieleningen voor particuliere woningeigenaren gemeente Rotterdam)

Geldend van 01-10-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het verstrekken van leningen voor verbetering van de particuliere woonruimte op het gebied van energiebesparing en het aardgasvrij maken van de woonruimte (Nadere regels energietransitieleningen voor particuliere woningeigenaren gemeente Rotterdam)
Citeertitel Nadere regels energietransitieleningen voor particuliere woningeigenaren gemeente Rotterdam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw, milieu
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/306362/CVDR306362_6.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021 artikel 1, 3, 5

13-04-2021

gmb-2021-174161

Gemeenteblad 2021, nummer 108
07-04-2021 01-10-2021 nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2021-104262

Gemeenteblad 2021, nummer 66