Nadere regels energietransitieleningen voor particuliere woningeigenaren gemeente Rotterdam

Geldend van 18-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels energietransitieleningen voor particuliere woningeigenaren gemeente Rotterdam
Citeertitel Nadere regels energietransitieleningen voor particuliere woningeigenaren gemeente Rotterdam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/306362/CVDR306362_6.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2022 artikell 1, 3, 5, 8

22-02-2022

gmb-2022-119386

2022, nummer 52
01-10-2021 18-03-2022 artikel 1, 3, 5

13-04-2021

gmb-2021-174161

Gemeenteblad 2021, nummer 108
07-04-2021 01-10-2021 nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2021-104262

Gemeenteblad 2021, nummer 66