Nadere regels energietransitieleningen voor particuliere woningeigenaren gemeente Rotterdam

Geldend van 13-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels energietransitieleningen voor particuliere woningeigenaren gemeente Rotterdam
Citeertitel Nadere regels energietransitieleningen voor particuliere woningeigenaren gemeente Rotterdam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Rotterdam 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2028.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2023 artikel 6, 14

04-07-2023

gmb-2023-303630

2023, nummer 124
18-03-2022 13-07-2023 artikell 1, 3, 5, 8

22-02-2022

gmb-2022-119386

2022, nummer 52
01-10-2021 18-03-2022 artikel 1, 3, 5

13-04-2021

gmb-2021-174161

Gemeenteblad 2021, nummer 108
07-04-2021 01-10-2021 nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2021-104262

Gemeenteblad 2021, nummer 66