Nadere regels noodsteun culturele vrijwilligersorganisaties Hellendoorn 2021

Geldend van 10-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels noodsteun culturele vrijwilligersorganisaties Hellendoorn 2021
Citeertitel Nadere regels noodsteun culturele vrijwilligersorganisaties Hellendoorn 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hellendoorn/312432/CVDR312432_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2021 nieuwe regeling

09-03-2021

gmb-2021-103581

2021-006926