Algemene regels ophangen spandoeken

Geldend van 07-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene regels ophangen spandoeken
Citeertitel Algemene regels ophangen spandoeken
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Algemene regels ophangen spandoeken
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hellendoorn/633182/CVDR633182_4.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling komt in de plaats van de 'Algemene regels tijdelijke reclame' van 15 december 2009, nr. 09INT01478.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2021 Nieuwe regeling

23-03-2021

gmb-2021-102838

2021-008240