Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omrent de subsidie voor voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk (Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2022)

Geldend van 02-04-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omrent de subsidie voor voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk (Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2022)
Citeertitel Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn, onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/306362/CVDR306362_6.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

23-03-2021

gmb-2021-100919

Gemeenteblad 2021, nummer 61