Verordening van de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente IJsselstein 2021-1)

Geldend van 27-03-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie IJsselstein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente IJsselstein 2021-1)
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente IJsselstein 2021-1
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente IJsselstein 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 april 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2021 nieuwe regeling

18-03-2021

gmb-2021-94618

Onbekend.