Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling van het Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025

Geldend van 27-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling van het Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025
Citeertitel Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 van Gedeputeerde Staten van Zeeland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2021 Nieuwe regeling

09-03-2021

prb-2021-2293

Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 van Gedeputeerde Staten van Zeeland