Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een plaats waar het verboden is voor honden op het recreatiegebied Gaasperplas

Geldend van 15-07-1999 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een plaats waar het verboden is voor honden op het recreatiegebied Gaasperplas

Het Dagelijks bestuur van Groengebied Amstelland

bijeen in haar vergadering van 7 april 1999, DB 1-99

overwegende:

 • -

  dat op 15 mei 1991 het Algemeen bestuur besloten heeft de Algemene Verordening Groengebied Amstelland van toepassing te verklaren op het recreatiegebied Gaasperplas;

 • -

  dat uit het oogpunt van hygiëne voor de bezoekers aan het zwemstrand op de zuidoever honden van het strand moeten worden geweerd;

 • -

  dat voor een eenduidig beleid in de verschillende terreinen dit verbod voor de periode van 15 april tot 15 oktober van kracht is;

 • -

  dat in verband met de rust voor het vee honden uit de weidepercelen van het park geweerd dienen te worden;

besluit:

 • -

  het besluit van 24 juni 1994 tot het aanwijzen van terreinen verboden voor honden in te trekken;

 • -

  de terreinen, op tekening “Algemene Verordening Gaasperplas” met een schuine arcering aangegeven, aan te wijzen als terreinen waar artikel 15, tweede lid (verboden voor honden) het gehele jaar van toepassing is;

 • -

  de terreinen, op tekening “Algemene Verordening Gaasperplas” met een blok arcering aangegeven, aan te wijzen als terreinen waar artikel 15, tweede lid (verboden voor honden) voor de periode van 15 april tot 15 oktober van toepassing is;

 • -

  dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking van de vaststelling;

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het Dagelijks bestuur van Groengebied Amstelland in zijn vergadering gehouden op

7 april 1999.

Voorzitter

Mevr. A.A.E. Goijert

secretaris

Drs. ing. W. Nieuwenhuis

Bijlage 1:

afbeelding binnen de regeling