Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en het hondenverbod recreatieve Erven Langs de Amstel

Geldend van 15-07-1999 t/m heden

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en het hondenverbod recreatieve Erven Langs de Amstel

Het Algemeen bestuur van Groengebied Amstelland,

bijeen in haar vergadering van 30 juni 1999, AB 1-99

overwegende:

 • -

  dat de Erven langs de Amstel voor het publiek toegankelijk zijn, en dat het gewenst is dat er dan overeenkomstige gebruiksregels gelden als in de overige recreatiegebieden van Groengebied Amstelland. Dat het daarom gewenst is, dat de Algemene Verordening Groengebied Amstelland ook op de Erven langs de Amstel van toepassing is;

 • -

  dat in verband met de rust voor het vee, honden uit de boomgaarden geweerd dienen te worden;

 • -

  dat bij brief d.d. 21-9-1998 de deelnemers in de gemeenschappelijk regeling en het betrokken waterschap in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over dit besluit te geven,

besluit:

 • -

  aan te wijzen als openbare terreinen als bedoeld in artikel 1 onder f en openbare wateren als bedoeld onder artikel 1 onder h van de Algemene Verordening Groengebied Amstelland:

  de Erven langs de Amstel, gelegen in de gemeente Amstelveen en de gemeente Amsterdam, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart en als volgt omschreven:

  • het erf aan de oostzijde van de Amstel ten zuiden van de boerderij Ouderkerkerdijk nr. 245;

  • het erf aan de oostzijde van de Amstel ten noorden van het perceel Binnenweg 22 ter plaatse van de voormalige boerderij “Mijn Genoegen”;

  • het erf aan de westoever van de Amstel ten noorden van de boerderij Amsteldijk-Noord nr 128”;

 • -

  de terreinen op tekening “Algemene verordening Erven langs de Amstel” met een schuine arcering aangegeven aan te wijzen als gebied, waar artikel 15, tweede lid (verboden voor honden) van toepassing is;

 • -

  dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking van de vaststelling;

 • -

  het Dagelijks bestuur op te dragen te zorgen voor bekendmaking van dit besluit.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in zijn vergadering gehouden op

30 juni 1999.

Voorzitter

Mevr. A.A.E. Goijert

Secretaris

Drs. ing. W. Nieuwenhuis

Bijlage 1:

afbeelding binnen de regeling