Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland houdende regels omtrent urgentieverklaringen bij een huisvestingsaanvraag

Geldend van 23-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Midden-Delfland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland houdende regels omtrent urgentieverklaringen bij een huisvestingsaanvraag
Citeertitel Beleidsregel Urgentieverklaringen Midden-Delfland 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Huisvestingswet 2014
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Midden-Delfland/625323/CVDR625323_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel urgentieverklaringen Midden-Delfland 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2021 nieuwe regeling

09-03-2021

gmb-2021-87764

2021-06609