Beleidsregel (pré-) mantelzorgwoningen Gilze en Rijen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel (pré-) mantelzorgwoningen Gilze en Rijen
Citeertitel Beleidsregel (pré-) mantelzorgwoningen Gilze en Rijen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2021 Nieuwe regeling

01-12-2020

gmb-2021-87511

Onbekend.