Ondermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Vastgoed en Grondzaken gemeente Westerkwartier

Geldend van 23-03-2021 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Vastgoed en Grondzaken gemeente Westerkwartier

 • A.

  Hierbij verleen ik, R. Antonides, teamleider/coach van het team Vastgoed en Grondzaken, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 1 mei 2019 verleende goedkeuring, schriftelijk ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd aan:

  • 1.

   de planeconoom A;

  • 2.

   de vastgoed adviseur A+B;

  • 3.

   de bouwkundig specialist;

  • 4.

   de beleidsmedewerker grondzaken;

  • 5.

   de juridisch medewerker;

  • 6.

   de beleidsmedewerker sportaccommodaties;

  • 7.

   de (administratief) medewerker grondzaken;

  • 8.

   de medewerker financiën;

 • .

  dit voor zover de betreffende bevoegdheden tot hun takenpakket of met de teamleider afgesproken taakinvulling behoren, maar met uitzondering van:

  • a.

   de optieverstrekking, het besluiten tot verkoop / het sluiten van verkoopovereenkomsten van bouwkavels voor woningbouw en bedrijventerreinen;

  • b.

   het sluiten van verkoopovereenkomsten van gemeentelijke gebouwen;

  • c.

   het sluiten van meerjarige huurovereenkomsten van vastgoed;

  • d.

   het vertrekken van opdrachten > € 10.000,-. (zoals bouwkundig onderhoud, nieuwbouwprojecten etc.).

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 • C.

  Dit besluit werkt terug tot 1 september 2020.

 • D.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Vastgoed en Grondzakengemeente Westerkwartier ingetrokken.

Ondertekening

Zuidhorn, d.d. 16 maart 2021

R. Antonides

Teamleider/-coach team

Vastgoed en Grondzaken