Algeheel voerverbod stadsdeel Zuid

Geldend van 19-03-2021 t/m heden

Intitulé

Algeheel voerverbod stadsdeel Zuid

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van Amsterdam,

gelet op artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 en onderdeel X.41 van het Bevoegdhedenregister dagelijks bestuur, behorende bij de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam,

besluit:

  • 1.

    Een voerverbod voor onbepaalde tijd voor geheel stadsdeel Zuid in eerste instantie zo in te stellen in vijf pilotgebieden als aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen.

  • 2.

    Het voerverbod jaarlijks te evalueren in samenwerking met de GGD.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Dit besluit wordt aangehaald als algeheel voerverbod stadsdeel Zuid.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 maart 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van Amsterdam

Sebastiaan Capel,

voorzitter

Olga Leijten

secretaris

Bijlage 1: Situering Victorieplein

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2: Situering Lekstraat, Vechtstraat, Trompenburgstraat, Gaaspstraat

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3: Situering Amstelkanaal tussen Amsteldijk en Tweede van der Helstraat

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 4: Situering brug Willem van Weldammelaan

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 5: Situering Westlandgracht zijde Zuid

afbeelding binnen de regeling