Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 Bladel

Geldend van 22-03-2021 t/m heden

Intitulé

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 Bladel

gelezen het voorstel R20.120 van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020;

gelet op artikel 4.22 van de Wet milieubeheer;

overwegende dat conform de Wet milieubeheer voldaan wordt aan het hebben van en actueel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) waarin het maatregelprogramma en de financieringen zijn vastgelegd;

besluit:

  • 1.

    Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 Bladel vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 17 december 2020.

Ondertekening

De raad voornoemd,

de griffier, J. van der Wiel

de voorzitter, ir. R.P.G. Bosma