Regeling vervallen per 29-12-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent weesfietsen

Geldend van 19-03-2021 t/m 28-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent weesfietsen
Citeertitel Aanwijsbesluit “Weesfietsen”
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Heerhugowaard/CVDR639706.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2021 29-12-2022 nieuwe regeling

09-03-2021

gmb-2021-82623

Onbekend.