Beleidsregel Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) 2021 voor de gemeente Bergen

Geldend van 18-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen (NH)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) 2021 voor de gemeente Bergen
Citeertitel Bibob-beleid gemeente Bergen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 2. artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 3 van de Drank- en Horecawet
 4. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 5. artikel 27 van de Drank- en Horecawet
 6. artikel 30a van de Drank- en Horecawet
 7. artikel 31 van de Drank- en Horecawet
 8. artikel 30b van de Wet op de kansspelen
 9. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bergen%20%28NH%29/632382/CVDR632382_2.html
 10. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 11. artikel 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 12. artikel 2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 13. artikel 5.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 14. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bergen%20%28NH%29/1395/CVDR1395_1.html
 15. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bergen%20%28NH%29/401906/CVDR401906_1.html
 16. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bergen%20%28NH%29/123798/CVDR123798_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2021 Nieuwe regeling

09-03-2021

gmb-2021-82590

Onbekend.