Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025

Geldend van 10-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025
Citeertitel Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financieel kader
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Noord-Brabant
  2. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v.
  3. Algemene subsidieverordening Zeeland 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2023 artikel 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.17, 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.14, 2.15, 2.19, bijlage 2

28-02-2023

prb-2023-2585

C2311265/5226674
09-03-2022 10-03-2023 artikel 1.9, 1.10, 2.2, 2.9, 2.10

22-02-2022

prb-2022-2646

C2293440/5030060
17-03-2021 09-03-2022 nieuwe regeling

09-03-2021

prb-2021-1971

C2277313