1e wijziging van de algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling 1e wijziging van de algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel
Citeertitel 1e wijziging Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-03-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 wijziging bestaande regeling

23-07-2017

gmb-2021-74655

Onbekend.