Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Valkenburg

Geldend van 21-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Valkenburg
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Valkenburg van de gemeente Valkenburg aan de Geul
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2021 Nieuwe regeling

21-02-2021

gmb-2021-70307

Onbekend.