Regeling vervallen per 01-01-2022

Nota Grondprijzen 2021

Geldend van 10-03-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nota Grondprijzen 2021
Citeertitel Nota Grondprijzen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.23 van de Wet ruimtelijke ordening
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Kampen/CVDR608645.html
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Kampen/CVDR371501.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze nota vervangt de Nota Grondprijzen 2020 vastgesteld op 18-2-2020

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

02-03-2021

gmb-2021-68298

5824-2021