Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2021

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kerkrade
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2021
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2020

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 wijziging artikel 17 4e lid

15-12-2021

gmb-2021-461879

21Rb105
04-03-2021 01-01-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

24-02-2021

gmb-2021-66970

21Rb006