Bodemkwaliteitskaart, Nota bodembeheer

Geldend van 05-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bladel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bodemkwaliteitskaart, Nota bodembeheer
Citeertitel Bodemkwaliteitskaart, Nota bodembeheer
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-12648 exb-2021-12649 exb-2021-12650 exb-2021-12651

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2021 vervanging regeling

04-02-2021

gmb-2021-65023

Onbekend.