Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent het aanwijzen van een terrein voor honden uitlaatservices in het deelgebied Buitenschot

Geldend van 02-06-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent het aanwijzen van een terrein voor honden uitlaatservices in het deelgebied Buitenschot

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 14 april 2016

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 29 maart 2016

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;

b e s l u i t :

in aanvulling op het hondenbeleid Spaarnwoude het op de kaart gemarkeerde terrein in deelgebied Buitenschot aan te wijzen voor honden uitlaatservices.

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening

Velsen-Zuid, 12 mei 2016

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,

de voorzitter,

Drs. Tj.P.J. Talsma