Subsidieregeling Wijchen 2021

Geldend van 02-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijchen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Wijchen 2021
Citeertitel Subsidieregeling Wijchen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijchen/607436/CVDR607436_2.html
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 149 van de Gemeentewet
  4. Algemene subsidieverordening Wijchen 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2023 01-01-2022 artikel 3, 6, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42

05-07-2022

gmb-2023-89718

Onbekend.