Aanwijzingsbesluit "Verbod openlijk drankgebruik Bronckhorst" op grond van artikel 2.4.8. van de Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2011

Geldend van 13-11-2012 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit "Verbod openlijk drankgebruik Bronckhorst" op grond van artikel 2.4.8. van de Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

gelezen het voorstel van de afdeling Dienstverlening, cluster omgeving; 13 november 2012 Z38457/BW12-06526z

overwegende,

 • dat in overleg met het politieteam Bronckhorst op basis van ervaring en klachten over meldingen van overlast — gebieden waar deze overlast zich voordoet aangewezen moeten worden waarin het verboden is om op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, glazen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • dat de politie tegen deze overlast eerst kan optreden nadat wij specifieke gebieden hebben aangewezen waarin het openlijk gebruik van alcohol is verboden;

 • dat het wenselijk is voor de politie om in bepaalde gebieden te kunnen optreden tegen gebruik van alcohol op straat voordat er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt.

gelet op het bepaalde in Algemene plaatselijke verordening Bronckhorst 2011, in het bijzonder artikel 2.4.8

Besluiten

Aan te wijzen op grond van artikel 14.8. van de Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2011 de volgende gebieden waarin het verboden is om op de weg, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, glazen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 • A.

  Hengelo: het gebied begrensd door: De Heurne, Het Karspel, Sarinkkamp, Nicodemuspad, Oude Varsselseweg, Dijenborgseweg, Aaltenseweg, Berkenlaan, Hummeloseweg, Rondweg, Kervelseweg (1).

 • B.

  Hoog-Keppel: Parkeerplaats zwembad, sporthal en hangplek, gebied begrensd door Hessenweg, Monumentenweg, richting Rijksweg, richting Hessenweg (2).

 • C.

  Voor-Drempt: het gebied begrensd door: Laakweg, Torenakker richting Kerkstraat, Dreef, Gildeweg, Kerkstraat (3); Trapveld aan de Binnenweg (4);

 • D.

  Achter-Drempt: gebied begrensd door Zomerweg, Hulzevoortseweg rond de kerk (5).

 • E.

  Laag-Keppel: het gebied begrensd door Jan de Jagerlaan, Hummeloseweg, Rijksweg, richting Wilhelminaplantsoen, Jan de Jagerlaan (6).

 • F.

  Hummelo: het gebied begrensd door: Keppelseweg, Dorpsstraat, Zelhemseweg, parkeerplaats aan de Dorpsstraat bij cafe (van Heeckerenweg) (7).

 • G.

  Steendoren: het gebied rond het zwembad, sporthal en Jop, gebied gelegen tussen Pr. Bernhardlaan, Molenkolkweg, dr. A. Ariensstraat (8).

 • H.

  Bronkhorst: parkeerplaats Onderstraat (9).

 • I.

  Kranenburg: het gebied begrensd door: Eikenlaan, De Banenkamp, Ruurloseweg, Ganzensteeg, Ruurloseweg (10)

 • J.

  Vorden: het gebied begrensd door: Miskelkampdijk, Het Wiemelink, Burgemeester Galleestraat, Enkweg, Groeneweg, Ruurloseweg, De Horsterkamp, Nieuwstad, De Jongstraat, Riek Schagenplein, Raadhuisstraat, Het Hoge, Brinkerhof, Hoetinkhof, Zutphenseweg (11).

 • K.

  Zelhem:

  Toonkweg (speelplaats), Orchideestraat, Kampweg, Toonkweg (12);

  Kattekolkweg, Kampweg (13);

  Schaepmanstraat, Thorbeckestraat, De Savornin Lohmanstraat, Thorbeckestraat, Schaepmanstraat (14);

  Schoolplein Jan Lighartschool (15);

  Doetinchemseweg, Stikkenweg (carpoolpaats)(16);

  Stephanotisweg, Ruurloseweg, Palmberg, J.v, Ruysdaelstraat, Schoolplein Jan Ligthartschool, Jan Steenstraat, Meeneweg, Bielemansdijk, Halseweg, Jan van Eykstraat, Zuivelweg, Dr. Grashuisstraat, Prinses Irenestraat, Achter de Hoven, Hummeloseweg, Magnoliaweg, Kerkhoflaan, Stephanotisweg (17);

  Haitinkweg (rondom hangplek/ viaduct) (18)

 • L.

  Halle: Dorpsstraat, Abbinkstraat, Roggestraat, Kerkstraat (19) .

  Crossbaan (20),

De aanwijzing van de gebieden vindt plaats op grond van klachten en concrete aanwijzingen van aantasting van de openbare orde als gevolg hinderlijk drankgebruik. Gevreesd wordt dat bij het niet aanwijzen van deze gebieden ook in de toekomst sprake zal zijn van aantasting van de openbare orde als gevolg van hinderlijk drankgebruik.

In de bijlagen zijn op situatietekeningen de hiervoor genoemde gebieden weergegeven. Deze situatietekeningen maken deel uit van dit aanwijzingsbesluit.

Dit besluit geldt niet voor de terrassen van een horecabedrijf en voor plaatsen waarvoor op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet, een ontheffing geldt.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de secretaris,

de burgemeester

Bijlagen:

Situatietekeningen Achter-Drempt,Voor-Drempt, Hummelo, Laag-Keppel, Hoog-Koppel, Steenderen, Bronkhorst, Zelhem, Halle, Hengelo, Vorden, Kranenburg,

afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling