Mandaten inkoopbeleid

Geldend van 01-03-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaten inkoopbeleid

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

gelet op artikel 160 Gemeentewet en het inkoopbeleid, vastgesteld op 16-2-2021;

BESLUIT

De volgende mandaten te verlenen:

  • 1.

    bevoegdheid tot het nemen van een toestemmingsbesluit mandateren aan de Gemeentesecretaris

  • 2.

    bevoegdheid tot het afwijken van de Inkoopvoorwaarden als volgt te mandateren:

    • Niet regulier en Enkelvoudig onderhands aan de Teamleiders

    • Meervoudig onderhands aan de Gemeentesecretaris

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16-2-2021 door:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

J.P.M. Klijs