Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent het stimuleren van ondersteuning van bewoners en activiteiten in gemeenschappelijke ruimtes welke bijdragen aan het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie (Subsidieregeling initiatieven beschermd wonen 2021)

Geldend van 26-02-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent het stimuleren van ondersteuning van bewoners en activiteiten in gemeenschappelijke ruimtes welke bijdragen aan het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie (Subsidieregeling initiatieven beschermd wonen 2021)
Citeertitel Subsidieregeling initiatieven beschermd wonen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amersfoort/624910/CVDR624910_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

16-02-2021

gmb-2021-58597

Onbekend.