Richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege COVID-19 maatregelen

Geldend van 30-10-2021 t/m 27-01-2022

Intitulé

Richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege COVID-19 maatregelen

Naar verwachting mogen eet- en drinkgelegenheden binnenkort weer gasten ontvangen.

Wanneer horecaondernemers aangrenzend aan hun horecagelegenheid een buitenterras willen realiseren of uitbreiden, gelden hiervoor in Gemeente De Ronde Venen de volgende richtlijnen:

 • 1.

  De ondernemer of een groep van ondernemers dient een plan met situatietekening in via horeca@derondevenen.nl

 • 2.

  Uit dit plan blijkt hoe de inrichting van het openbaar gebied wordt. Eventueel gaat de gemeente met de ondernemer(s) in gesprek. Het gebruik mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord van de gemeente. Wanneer er meerdere eet- en drinkgelegen direct in de omgeving zijn gevestigd, moet er sprake zijn van een gezamenlijk plan.

 • 3.

  Terrassen zijn voorbehouden aan ondernemers met een drank- en horecavergunning en/of een exploitatievergunning.

 • 4.

  Vervallen.

 • 5.

  De begrenzing van het terras en de looproutes moeten duidelijk zijn. Tafels en stoelen mogen niet buiten deze begrenzing of op looproutes worden geplaatst.

 • 6.

  Parasols en terrasheaters worden gedoogd, mits deze niet verankerd zijn in de grond. Partytenten of andersoortige overkappingen en bouwwerken zijn niet toegestaan.

 • 7.

  Er mag geen verandering worden aangebracht aan de in gebruik gegeven grond en er mag geen schade worden aangebracht aan de bestrating.

 • 8.

  De ondernemer moet aantonen dat hij zijn plan heeft afgestemd met degenen bij wie zijn terras aan de gevel staat. Als er – naast de openbare ruimte – gebruik wordt gemaakt van grond van derden moet hier toestemming voor zijn.

 • 9.

  Terrassen mogen na sluitingstijd blijven staan (behalve als in het ingediende plan anders is afgesproken). Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om openbare orde en veiligheid te waarborgen.

 • 10.

  Weekmarkten en evenementen (als deze mogelijke zijn) en werkzaamheden in het openbaar gebied hebben voorrang. Dat betekent dat terrassen hiervoor uiterlijk op de avond voorafgaand, moeten worden verwijderd.

 • 11.

  Naastgelegen panden moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven.

 • 12.

  De toegang voor veiligheidsdiensten blijft te allen tijde gegarandeerd. Hiervoor geldt dat er in voetgangersgebied altijd een obstakelvrije strook van ten minste 3,5 meter breed en met een doorrijhoogte van 4,5 meter vrij blijft.

 • 13.

  Er wordt door ondernemers rekening gehouden met standplaatsen. Eventuele verplaatsing hiervan kan in overleg met alle partijen worden toegestaan.

 • 14.

  Er mag geen terras worden geplaatst op fietsenstallingen, op en om gehandicaptenparkeerplaatsen of in openbaar groen.

 • 15.

  Bushaltes moeten bereikbaar blijven, fietspaden moeten openblijven en voetgangers moeten doorgang kunnen hebben.

 • 16.

  Op een uitbreiding van het terras mogen alleen etens- en drinkwaren worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.

 • 17.

  Op de uitbreiding van horeca-terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht. Er mag geen geluidsapparatuur staan en er mag geen levende muziek ten gehore worden gebracht zonder ontheffing.

 • 18.

  De APV en alle andere relevante wetgeving is altijd van toepassing op de gehele inrichting, dus ook op de tijdelijke uitbreiding. Ook sluitingstijden zijn opgenomen in de APV.

 • 19.

  Het gebruik van extra ruimte is tijdelijk tot 1 april 2022. Omdat nu onduidelijk is hoe de situatie na deze datum is, wordt voor het voorjaar van 2022 de afweging gemaakt of de uitbreiding langer wordt toegestaan.

 • 20.

  De regelgeving vanuit de rijksoverheid en Veiligheidsregio overrulen altijd. Dat wil zeggen dat als daar aanleiding toe is, deze richtlijnen per direct kunnen worden aangepast.

 • 21.

  Op eerste aanwijzing van het college van burgemeester en wethouders, een toezichthouder van de gemeente, politie of brandweer moet de exploitant de in gebruik genomen openbare grond vrij maken.

 • 22.

  Direct na afloop van het gedoogde gebruik moet het terrein door de betreffende horecaondernemer weer in oude staat worden teruggebracht.

 • 23.

  Aan het tijdelijk gedogen kunnen geen rechten worden ontleend voor de periode vanaf 1 april 2022.

 • 24.

  Voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen voor horecagebruik in openbaar gebied worden tot 1 april 2022 geen extra kosten in rekening gebracht door de gemeente.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 16 februari 2021.

Ton Poot

loco secretaris

Maarten Divendal

burgemeester