Regeling vervalt per 25-02-2025

Huisvestingsverordening 2020 gemeente Texel

Geldend van 01-04-2022 t/m 24-02-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Texel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening 2020 gemeente Texel
Citeertitel Huisvestingsverordening Texel 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Huisvesting
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 17 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2022 25-02-2025 gewijzigde verordening

16-02-2022

gmb-2022-110080

3110624
25-02-2021 01-04-2022 Nieuwe verordening

20-01-2021

gmb-2021-57669

2884390