Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende nadere regels omtrent evenementen (Nadere regels evenementen Maasgouw 2020)

Geldend van 19-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende nadere regels omtrent evenementen (Nadere regels evenementen Maasgouw 2020)
Citeertitel Nadere regels evenementen Maasgouw 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-9803

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels evenementen Maasgouw 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2021 nieuwe regeling

09-02-2021

gmb-2021-50942

Onbekend.