Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ridderkerk houdende regels omtrent de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders (Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018)

Geldend van 19-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ridderkerk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ridderkerk houdende regels omtrent de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders (Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018)
Citeertitel Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2021 nieuwe regeling

22-02-2018

gmb-2021-50879

Onbekend.