Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2021

Geldend van 29-04-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Overbetuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2021
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 12. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 13. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 14. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 15. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 16. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 17. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 18. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 19. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 20. Alcoholwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2023 01-01-2024 artikel 1:2, 2:12, 2:28, 2:28a, 2:34, 2:48, 2:50c, 2:57, 2:71, 4:3, 4:6, 4:17, 4:18

18-04-2023

gmb-2023-187891

2023-007719
19-02-2021 29-04-2023 nieuwe regeling

26-01-2021

gmb-2021-50795

20RB000142