Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent reclame (Nadere regels reclame Maasgouw 2020)

Geldend van 19-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent reclame (Nadere regels reclame Maasgouw 2020)
Citeertitel Nadere regels reclame Maasgouw 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-9174 exb-2021-9175 exb-2021-9176 exb-2021-9177 exb-2021-9178 exb-2021-9179 exb-2021-9180 exb-2021-9181 exb-2021-9182 exb-2021-9183 exb-2021-10630

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels reclame Maasgouw 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2021 nieuwe regeling

09-02-2021

gmb-2021-47043

Z/20/002005