Inkoopbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerking Kempengemeenten
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Inkoopbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2021
Citeertitel Inkoopbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2021
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Inkoopbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2021
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Inkoopbeleid GRSK 2017-2020

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Nieuwe regeling

26-01-2021

bgr-2021-129

Onbekend.