Besluit van het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent het aanwijzen van locaties voor afval- en grondstofcontainers in Zandvoort-centrum

Geldend van 13-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent het aanwijzen van locaties voor afval- en grondstofcontainers in Zandvoort-centrum
Citeertitel Aanwijzingsbesluit locaties afval- en grondstofcontainers Zandvoort-centrum
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-8577 exb-2021-8578

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2021 nieuwe regeling

05-02-2021

gmb-2021-44506

2021/71628