Ondermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Duurzaamheid gemeente Westerkwartier

Geldend van 12-02-2021 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Duurzaamheid gemeente Westerkwartier

 • A.

  Hierbij verleen ik, M.Y. van der Veen, teamleider/coach van Duurzaamheid, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 3 februari 2021 verleende goedkeuring, schriftelijk ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd - dit met uitzondering van (1) de gunning van leveringen en diensten en (2) het verlenen en weigeren van subsidies - en voor zover deze tot het takenpakket van de betreffende medewerker behoren aan de:

  • 1.

   strategisch adviseur duurzaamheid en milieu;

  • 2.

   beleidsmedewerker duurzaamheid en milieu A;

  • 3.

   beleidsmedewerker duurzaamheid en milieu B;

  • 4.

   beleidsmedewerker ruimtelijke Ontwikkeling B;

  • 5.

   medewerker duurzaamheid en milieu;

  • 6.

   administratief medewerker,

  • dit alleen voor zover het de volgende bevoegdheden betreft:

   • a.

    het versturen van ontvangstbevestigingen;

   • b.

    het verschaffen van informatie van feitelijke aard en verstrekken van inlichtingen aan ambtelijke instanties;

   • c.

    het verrichten van administratieve handelingen/procedurele correspondentie als bedoeld in hoofdstuk 3 en in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

Ondertekening

Zuidhorn, d.d. 4 februari 2021

M.Y. van der Veen

Teamleider/coach team Duurzaamheid