Ondermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Kwaliteitszorg gemeente Westerkwartier

Geldend van 12-02-2021 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Kwaliteitszorg gemeente Westerkwartier

 • A.

  Hierbij verleen ik, M.Y. van der Veen, teamleider/coach van Kwaliteitszorg, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 3 februari 2021 verleende goedkeuring, schriftelijk ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd - dit met uitzondering van de gunning van leveringen en diensten - en voor zover deze tot het takenpakket van de betreffende medewerker behoren aan de:

  • 1.

   medewerker kwaliteitszorg,

  • dit met uitzondering van het nemen van besluit op klachten waarbij sprake is van gegrondheid van klachten;

  • 2.

   adviseur gegevensbescherming;

  • 3.

   medewerker privacy beheer;

  • 4.

   concerncontroller;

  • 5.

   controller;

  • 6.

   adviseur Informatieveiligheid/CISO.

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 • C.

  Dit besluit werkt terug tot en met 1 oktober 2020.

Ondertekening

Zuidhorn, d.d. 4 februari 2021

M.Y. van der Veen

Teamleider/coach team Kwaliteitszorg