Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene plaatselijke verordening gemeente Goirle 2021

Geldend van 17-02-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Goirle
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Goirle 2021
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Goirle 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25a van de Alcoholwet
 13. artikel 25b van de Alcoholwet
 14. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 15. artikel 25d van de Alcoholwet
 16. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 17. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 20. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 21. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 22. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 23. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 24. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2023 01-01-2024 artikel 2:79

20-12-2022

gmb-2023-69214

2021-014328
15-02-2023 17-02-2023 artikel 2:26, 2:50a

20-12-2022

gmb-2023-64456

2021-014328
01-02-2023 15-02-2023 paragraaf 5, artikel 2:24, 2:28, 2:34a, 2:48, 3:7

20-12-2022

gmb-2023-42286

Onbekend.
11-02-2021 01-02-2023 Nieuwe regeling

02-02-2021

gmb-2021-39776

Onbekend.