Beleidsregels Gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen 2020 gemeente Borger-Odoorn

Geldend van 01-10-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen 2020 gemeente Borger-Odoorn
Citeertitel Beleidsregels Gehandicaptenparkeerkaarten en Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Borger-Odoorn 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-7046

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Regeling gehandicaptenparkeerkaart
  2. Wegenverkeerswet 1994
  3. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  4. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  5. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2020 Nieuwe regeling

29-09-2020

gmb-2021-36229

Onbekend.